BLOG

SAVE YOUR MEMORIES WITH BGAMINNER

You might remember me talking about BGAFotobutikk on a previous post which I’m going to be linking HERE in case you haven’t seen it and would like to take a look. Anyways, they have a sister store which I’ve come to find quite interesting, called BGAMinner.

Now fashion is cool, but there is always more and because of that sometimes techy stuff are important to be discussed too. The reason I’m talking about BGAMinner today is because, I have so many photos – not to mention the cutest videos from kindergarden ceremonies in the cutest princess dresses ever, that I really don’t want to lose, but instead, be able to rewatch every time I’d want.

NODu husker kanskje at jeg har snakket før om BGAFotobutikk på bloggen,   legger postet til HER som link i tilfellet du ikke har lest den og vil ta en kikk! De har en søster-butikk som jeg finner veldig interessant, kalt BGAMinner.

Mote er kult, men der er alltid noe mer og derfor er det noen ganger viktig å snakke også om techy stuff. Grunnen for at jeg snakker om BGAMinner i dag er fordi jeg har så mange bilder – for ikke å nevne de søteste videoene fra barnehagen i de søteste prinsesse kjolene ever, som jeg virkelig ikke vil miste, og i stedet ha muligheten til å se dem hver gang jeg har lyst!

I dag er de aller fleste av bildene og videoene mine digitalt, noe som betyr at alle disse minnene har en veldig liten sjans å forsvinne. Men hva med de gamle og gode minnene som ikke er i digitalt format?

Today, the very most of my photos and videos are digital which means that all those memories have a small chance of getting lost. But what about the good and old memories that aren’t digital?

BGAMinner helps you keep your best memories in a digital format, meaning that I’ll be able to have all the old-days childhood photographs and old videos at my fingertips! They can reformat analogue material such as Super 8, VHS and LP to USB, DVD or CD. So whether you have old films, video cassettes or audio tapes that you want to convert, then BGAMinner is the answer to that!

You can be sure that they’ll provide you with the best possible quality of the final product and in addition, they’ll treat your fragile and old material with great care as the equipment is always-updated and of great quality!

BGAMinner hjelper deg med å ta vare på minnene digitalt, noe som betyr at jeg vil alltid kunne se på de gamle-dager barndomsbildene og videoene. De kan altså reformatere analogt materiale som Super 8, VHS og LP til USB, DVD og CD. Så enten du har gamle filmer, videokassetter, lydbånd eller lysbilder som skal omvandles så er BGAMinner svaret!

Du kan være sikker på at de vil gi deg den beste mulige kvaliteten på sluttproduktet og i tillegg, vil de behandle ditt skjøre og gamle materiale med stor omsorg ettersom deres utstyr er alltid-oppdatert og av høy kvalitet!

Click on the heart to find out more and start saving your dearest memories

This post is sponsored by BGAMinner. All opinions are personal. 

You Might Also Like...

1 Comment

Leave a Reply